';

Dotykový LCD panel 8,4”

NXW102.3

Dotykový LCD panel 8.4” je hlavná a najdôležitejšia klávesnica systému Nexo. Umožňuje úplnú obsluhu a konfiguráciu dostupných prvkov automatizácie spolu so zabezpečovacím systémom.

Vytvorená na ovládanie celého systému

Veľmi užitočná v každej inštalácii systému Nexo.

Prostredníctvom dotykového LCD panelu je možné programovanie a ovládanie prvkov systému Nexo, prijímanie spojení z videovrátnika alebo zobrazenie pohľadu z kamier CCTV pripojených na systém. Veľký dotykový displej okrem toho umožňuje zobrazenie ovládacích prvkov systému. Rozmiestnenie aktívnych ikon má značný vplyv na zrozumiteľnosť užívateľského rozhrania. Ak jediná klávesnica systému Nexo, má NXW102.3 pamäť udalostí systému automatizácie a zabezpečovacieho systému. Táto unikátna funkcia spôsobuje, že dotykový panel je veľmi užitočný pri každej inštalácii systému Nexo.

Dotykový LCD panel 8,4”
Zabezpečovací systém

Oblasti | Skupiny | Detektory | Schémy alarmovania

Teplota
Videovrátnik
Pamäť udalostí

Pamäť udalostí

Gestá

Rýchle ovládanie

 • Osvetlenie

 • Rolety

 • Automatika

 • Brány

 • Alarm

 • Kúrenie

 • Zavlažovanie

 • Klimatizácia

 • RGBW

 • Zvukové oznamovanie

 • Scény

 • Multiroom

Čakáte návštevu? Už prišla?

Videovrátnik

Neriskujte a presvedčte sa na vlastné oči! Ide o Vašu bezpečnosť a o bezpečnosť Vašej rodiny!
A čo ak nie ste doma? Systém Nexo urobí obrázky návštevy alebo presmeruje spojenie na Váš smartfón.

Naplňte svoj dom farbami…

Osvetlenie LED RGB+W

Už dávno je známy fakt, že správne vybraná farba osvetlenia má značný vplyv na to, ako sa cítite. Tešte sa z farieb, ktoré máte najradšej…

Zaistite bezpečie svojej rodine

Zabudovaná klávesnica zabezpečovacieho systému

Zabudovaná klávesnica zabezpečovacieho systému umožňuje zapínať stráženie v časti alebo v celom zabezpečovacom systéme Nexo.

Vychutnajte si pocit bezpečia!

Jedno gesto a… všetko je hotové

Ovládanie gestami

Vrátili ste sa neskoro večer z návštevy a neviete, či sú brány zatvorené a rolety spustené?

To poznáme aj my! Stačí vykonať jedno gesto a Váš dom ide tak spať ako Vy.

A na nič nezabudnete…

Odkazy

Odkazy zobrazované na displeji sú vždy užitočné…

Ovládanie systému Multiroom

Automatické zapínanie ozvučenia na základe detektorov pohybu alebo manuálne pomocou dotykového panelu.

Užívateľské rozhranie

Okno panelu je možné rozdeliť na 4 základné bloky:

1

Pásik stavu systému

Pamäť udalostí systému zobrazuje 3 posledné akcie vykonané systémom.
Ikony – ikona kľúčika zobrazuje stav zapnutia oblasti, ikona stavu oblasti, ikona správnosti činnosti systému, ikona sily signálu GSM. Popis stavu oblasti alebo poruchy systému.
Teplomer – každému z panelov je možné priradiť jeden systémový teplomer, ktorý bude zobrazovaný na pásiku stavu systému. Výber teplomera sa vykonáva v menu nastavenia / teplomer.
Dátum a čas – nastavenie dátumu a času je možné v menu systém/ administrátor.

2

Pracovná plocha

Pracovná plocha umožňuje užívateľovi tvorenie vlastných skratiek do funkcií, ktoré najčastejšie využíva. Skratky v podobe ikon sa môžu týkať konkrétnych prvkov systému, adresárov, svetelných scén a podobne. Každá ikona môže byť zabezpečená heslom, čo je zvlášť užitočné, keď sa v domácnosti nachádzajú deti.
Záložky vedľa pracovnej plochy umožňujú prehliadanie obrázkov zaregistrovaných videovrátnikom, ponechanie odkazov pre iných členov rodiny a prechod na zobrazenie plánu objektu na celý displej.

3

Pamäť udalostí

Menu tohto bloku sa skladá z nikoľkých záložiek:
Pamäť udalostí – priestor, kde sú zobrazené systémové hlásenia a informácie o činnostiach v systéme v danom momente
Teplomery – úplná kontrola nad systémom kúrenia pomocou možnosti nastavenia termostatov v systéme. Pomocou tohto nastavenia je možné ovládať teplotu v oblastiach kúrenia.
RGBW – ovládanie osvetlenia typu LED. Je možné ovládanie zároveň monochromatického osvetlenia, ako aj farebného osvetlenia. Užívateľ má k dispozícii pásik s nastavením jasu, sýtosti farieb a miešania farieb, aby bolo možné nastaviť požadovanú farbu. Je možné taktiež uloženie do pamäte vybraných farieb a ich aktivovanie v prípade potreby alebo pri oznamovaní o určitej udalosti, napríklad v prípade alarmu.
Gestá – pole na zadávanie gesta, ktoré aktivuje užívateľom naprogramovanú funkciu (napr. spustenie roliet potiahnutím prstom nadol)

4

Tématické ikony (dolné menu displeja)

Súbor tématicky zoskupených prvkov, využívaných každý deň užívateľom systému. V menu sa nachádzajú:

 • Klávesnica zabezpečovacieho systému s funkciou zapínania a vypínania stráženia a blokovania jednotlivých detektorov pohybu alebo magnetických kontaktov
 • Ovládanie jednotlivých obvodov alebo skupín osvetlenia typu zap./vyp. a s reguláciou intenzity
 • Ovládanie jednotlivých obvodov alebo skupín výstupov typu zap./vyp. (napr. zavlažovanie, zásuvky 230V), garážových brán a iných zariadení
 • Zobrazenie obrazu z kamier CCTV
 • Príjem spojení z videovrátnika
 • Systémové menu určené pre servisného technika a administrátora systému