';

Karta multiroom

NXW494

Otvárame bránu sveta audio pre inteligentný dom. Prečo by zvuk Vašej obľúbenej hudby nemohol chodiť za Vami? Film alebo športový prenos budete počuť tam kde ste, nielen pred televízorom. Karta multiroom obsluhuje zdroj zvuku a rozvádza ho po dome podľa Vášho želania. Pripojenie je štandardizované pre DIN lištu a pracuje v systéme Plug&Play.

Najdôležitejšie vlastnosti produktu:
 • Prevodník RS232 určený na komunikáciu so zariadeniami systémov multiroom
 • Implementované funkcie obsluhy zariadení značky Apart:
  • PCR3000R – prehrávač CD/MP3/SD + rádio FM
  • PR4000R – 4x rádio FM
  • ZONE4 – rozvádzač 4 oblasti stereo
  • AudioControl 12.8 – rozvádzač 8 konfigurovateľných oblastí
 • Montáž na DIN lištu TH35
 • Implementovaný prehrávač na LCD a na WPD

1

Rýchla inštalácia

Vyberateľná svorkovnica a možnosť montáže na DIN lištu (TH-35) zaisťujú rýchlu a bezproblémovú inštaláciu.

2

Prechodové konektory

Prechodové konektory rozhrania rozširovacích kariet umožňujúce rýchlu montáž viacerých kariet na jednej lište.

karty-multiroom-infografika

3

LED-ky stavu

LED-ky stavu informujú o stave činnosti karty.

4

Ventilačné otvory

Ventilačné otvory pomáhajú dosiahnuť zodpovedajúcu ventiláciu pre zariadenia umiestnené v rozvádzači.

Automatické zapínanie zvuku na základe informácií z detektorov pohybu alebo manuálne pomocou klávesníc a mobilných aplikácií.

Ovládanie systému Multiroom

Karta multiroom umožňuje úplné ovládanie domáceho systému audio. Vďaka takémuto riešeniu sú funkcie rádia dostupné z rôznych programovateľných tlačidiel nainštalovaných v rôznych miestnostiach. Nie je potrebné inštalovať na stenu dodatočné ovládače alebo tlačidlá. Dodatočne sú funkcie audio integrované s automatizáciou systému a tak umožňujú zapnutie obľúbenej rozhlasovej stanice automaticky pri príchode domov z práce. Systém bude prepínať zvuk z rádia do kúpeľne akonáhle zistí otvorenie dverí, alebo prítomnosť človeka. V každom momente môžu byť tieto funkcie deaktivované pomocou tlačidla na stene v danej miestnosti.

Ovládanie pomocou panelu WPD

Užívateľ má možnosť pridania do menu ikony “Audio”, ktorá bude slúžiť na aktivovanie prehrávača Multiroom, rádia a ovládača oblastí s vybranou hlasitosťou. Stačí iba vybrať kartu SD z panelu, vložiť ju do počítača a pomocou programu WPD Editor pridať zodpovedajúce ikony.


Prehrávač multiroom – možnosti užívateľa Zapínanie a vypínanie hudby v miestnosti | Výber zdroja zvuku | Plynulá regulácia hlasitosti | Play/Pause/Mute | Zmena cesty hudobných súborov


Rádio WPD Zapínanie a vypínanie stanice v miestnosti | Výber stanice uloženej v systéme | Tuner frekvencie| Plynulá regulácia hlasitosti | Funkcia Mute


Oblasti multiroom WPD Výber zdroja hudby vo vybranej miestnosti | Plynulá regulácia hlasitosti v ľubovoľnej miestnosti | Zapnutie alebo vypnutie hudby vo vybranej miestnosti | Funkcia Mute

Ovládanie pomocou mobilných aplikácií

Ovládajte hudbu pomocou mobilných aplikácií. Vďaka aplikácii NexoVision je možné sa tešiť z hudby za obľúbenej rozhlasovej stanici počas grilovania na terase. Návštevu privítate nielen chutným jedlom, ale aj dobrou hudbou.

Ovládajte hudbu v garáži, práčovni alebo posilňovni, čiže všade tam, kde nosenie slúchadiel alebo prenosného rádia nie je žiadúce.

Ovládanie pomocou programovateľného tlačidla WPP

Vyberte si zodpovedajúce ikony a majte plnú kontrolu nad ozvučením. WPP a WPP LCD je možné plne integrovať s funkciami Multiroom. Pomocou jednotlivých ikon je možné vybrať zdroj zvuku, regulovať hlasitosť, meniť cestu k súborom alebo smerovať hudbu do iných miestností. Blikanie ikony signalizuje stíšenie aktívneho kanálu. Stále svietenie červenou farbou znamená vypnutie systému multiroom.

Ovládanie pomocou dotykového LCD panelu 8,4``

Inštalácia karty multiroom automaticky aktivuje tri nové režimy činnosti bočného menu. Zobrazí sa tam prehrávač, rádio a menu oblastí. Ich funkcie sú nasledujúce:

Prehrávač Zapínanie a vypínanie hudby v miestnosti | Výber zdroja zvuku | Plynulá regulácia hlasitosti | Play/Pause/Mute | Zmena cesty k hudobným súborom Rádio Zapínanie a vypínanie stanice v miestnosti | Výber stanice z pamäte systému | Tuner frekvencie| Plynulá regulácia hlasitosti | Funkcia Mute Oblasti Výber zdroja hudby vo vybranej miestnosti | Úplná regulácia hlasitosti v ľubovoľnej miestnosti | Zapnutie alebo vypnutie hudby vo vybranej miestnosti | Funkcia Mute

Všetko na svojom mieste.

Rozvádzač Nexo

Na uľahčenie montáže modulov v rozvádzači má každý modul zodpovedajúce konektory, ktoré umožňujú pripojenie ovládacích vodičov mimo modul a nasledovné pripojenie hotovej svorkovnice do zodpovedajúceho konektora. Takáto forma práce zaisťuje zodpovedajúcu kvalitu spojení a spoľahlivosť činnosti modulu počas rokov. Dodatočným uľahčením je zbernicová lišta zaisťujúca komunikáciu medzi zariadeniami. Vďaka jej použitiu je spustenie modulov rýchle, a spojenie komunikačnej zbernice je trvalé a spoľahlivé. Celé prepojenie je taktiež estetické a zrozumiteľné pre každého technika.

Zvuk ide všade za Vami…

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA A PROGRAMOVANIE


Akadémia Nexwell

Naučte sa jednoducho programovať štandardné funkcie a navštívte akadémiu Nexwell. Akadémia je dostupná v záložke Akadémia → Akadémia. Je to interaktívny nástroj online zobrazujúci príklady systémových logík vytvorených inžiniermi firmy Nexwell. Tieto logiky sú spolu s manuálmi dostupné pre každého užívateľa systémov Nexo.

Videonávody

Pozrite si sekciu Akadémia → Viedonávody. Presvedčte sa, ako jednoducho je možné pridať a spustiť vybraný modul Tukan a ostatné zariadenia systému Nexo.

Dokumentácia