';

NexoVision iOS

NXW898.3

NexoVision iOS je aplikácia umožňujúca ovládanie domu a zariadení pripojených na systém Nexo z ľubovoľného miesta na svete pomocou lokálnej siete alebo pomocou siete internet.

Možnosti aplikácie

Aplikácia NexoVision iOS slúži na ovládanie systémuNexo pomocou telefónu iPhone. Aplikácia ovláda také prvky ako sú osvetlenie, rolety, termostaty, oblasti zabezpečovacieho systému, logiky rôzneho druhu, a umožňuje prehľad stavu teplomerov. Vďaka elastickému užívateľskému rozhraniu môže užívateľ tvoriť a meniť vlastné projekty ovládacieho panelu. Ovládací panel je rozdelený na dve časti: miestnosti a prvky. Takéto rozdelenie umožňuje napr. jedným prstom zatvorenie všetkých roliet v dome, alebo prechod do miestnosti obývačka a zatvorenie iba tých roliet, ktoré sa nachádzajú v tejto miestnosti. Optimalizácia užívateľského rozhrania umožňuje taktiež zväčšovanie alebo zmenšovanie ikon na obrazovkách, čo má význam pre staršie osoby, alebo osoby so slabším zrakom.

Inštalácia

Aplikácia pracuje na zariadeniach s operačným systémom iOS vo verzii 7.0 a vyššej, a je určená na používanie v telefónoch iPhone. Spája sa z internetom bezdrôtovo, čo zaisťuje užívateľovi väčší komfort – pri sedení v záhrade pred domom stačí siahnuť po telefóne a máte celý dom vo svojich rukách.

Hlavné okno - Typy

Skupiny ikon vygenerované podľa ich typu. Možnosť presúvania sa medzi oknami jednotlivých skupín posunutím prsta vpravo alebo vľavo, alebo dotknutím sa ikony skupiny.

Hlavné okno - Miesta

Skupiny vytvorené užívateľom zobrazujúce ikony podľa miesta spojeného s daným prvkom. Možnosť presúvania sa medzi oknami jednotlivých skupín posunutím prsta vpravo alebo vľavo, alebo dotknutím sa ikony skupiny. Dlhšie podržanie prsta na ikone skupiny umožňuje jej editovanie alebo vymazanie.

Okno menu aplikácie

Možnosť zmeny počtu stĺpcov ikon, uloženia zmien v projekte, zmeny postupnosti ikon a zmeny tapety okna. Po vybraní zmeny postupnosti ikon treba podržať prst na ikone, a keď nastane “odlepenie” ikony, treba ju presunúť na potrebnú pozíciu a pustiť.

Okno konfigurácie spojenia

Nastavenia IP adresy systému a hesla pre zabezpečenie spojenia. Možnosť tvorenia niekoľkých spojení pre rôzne siete, napríklad mimo dom, v aute, doma, v práci…. Možnosť spúšťania rôznych projektov v prípade, že užívateľ vlastní viac ako jednu nehnuteľnosť so systémom Nexo.

Okno strany Kategórie: Automatika

Okno tvorené automaticky aplikáciou.

Okno strany Miesta: Obývačka

Okno tvorené užívateľom.

Okno s ikonami na ovládanie roliet

Možná obsluha gestami (nahor, nadol, klik) na obraze rolety alebo pomocou tlačidlami na spodku.

Okno s ikonami na ovládanie rolieti

Popis možností obsluhy daného okna.

Okno pridávania / editovania ikony

Menu umožňuje ručné pridávanie vybraného prvku. Užívateľ definuje ikony stavu (keď je roleta zatvorená alebo otvorená), názov prvku  v aplikácii a v ústredni systému. Určuje umiestnenie ikony zároveň v menu prvkov ako aj miest. Inými slovami, umiestňuje napríklad ikonu rolety do miestnosti “obývačka” a prideľuje ju do kategórie “Rolety”. Možnosť “Inverted Logic” umožňuje zmenu režimu z vyťahovania n spúšťanie a naopak. Tento režim sa používa vtedy, keď je motor rolety pripojený na opačnú fázu.

Okno s ikonami na ovládanie osvetlenia RGB+W

Možnosť zapnutia / vypnutia osvetlenia a nastavenia jeho farby. Možnosť plynulej zmeny farby pomocou troch nastaviteľných polí. Možnosť využitia základných nadefinovaných farieb kliknutím na jedno z 10 krúžkov s farbou v spodnej časti displeja. Možnosť nadefinovania vlastných farieb dlhším podržaním príslušného krúžku s farbou. Nadefinované farby sú spoločné pre všetky okruhy osvetlenia RGB+W v danom projekte. Návrat na továrensky nadefinované farby je možný pomocou dolného vysúvacieho menu. POZOR! Aby bol stav nadefinovaných farieb uložený v pamäti, treba pri ukončovaní aplikácie zapísať projekt.

Stiahnuť aplikáciu NexoVision iOS

POZOR!

V prípade záujmu prosíme o informáciu na tému činnosti aplikácie a o hlásenie o zistených chybách na adresu: info@nexwell.eu

Dokumentácia

NXW898.3 – NexoVision iOS