';

Videoanleitungen für das Nexo-System

1.1 Erstinbetriebnahme

Dauer: 4:36 / Datum: 09.06.2016

1.2 Erstinbetriebnahme

Dauer: 5:21 / Datum: 09.06.2016

2.1 TUKAN-Bus - Übersicht

Dauer: 1:12 / Datum: 09.06.2016

2.2 TUKAN-Bus - Komponenten verbinden

Dauer: 2:33 / Datum: 09.06.2016

2.3 TUKAN-Bus Adressierung

Dauer: 2:20 / Datum: 09.06.2016

2.4 TUKAN-Buskarte - Konfiguration

Dauer: 2:16 / Datum: 09.06.2016

3.1 Karte LAN+

Dauer: 3:02 / Datum: 09.06.2016

3.2 Relaismodul 8x TUKAN XT DIN

Dauer: 3:58 / Datum: 13.06.2016

3.3 Jalousienmodul 4x TUKAN XT DIN

Dauer: 5:10 / Datum: 13.06.2016