Nexwell | System Nexo

Wideodomofon IP

UWAGA!

Oprogramowanie Karty i Kasety w wersji 8.1.24 otrzymało nowe ustawienia audio, w związku z czym fabryczne ustawienia torów audio na Panelu 8" i Panelu zdalnym ulegają zmianie. Nowe proponowane ustawienia domyślne pojawią się na Panelach przy okazji kolejnej aktualizacji jego oprogramowania. Do tego czasu w celu ułatwienia konfiguracji audio należy poniższe wartości traktować jako referencyjne. W celu ich aplikacji (jako nowych ustawień fabrycznych) należy wprowadzić je w odpowiednie pola na Panelu.
Nowe referencyjne ustawienia toru audio (od wersji 8.1.24):
Karta - głośnik: 85%
Karta - mikrofon: 35%
Kaseta - głośnik: 90%
Kaseta - mikrofon: 75%
Zalecane ustawienie audio Panelu:
Głośność od ekranu: 14
Głośność do ekranu: 14
Po przeprowadzeniu aktualizacji do tej wersji, ponownej konfiguracji wymaga także połączenie SIP od strony Kasety Wideodomofonu.

Kaseta

Kaseta Wideodomofonu IP
Aktualna wersja oprogramowania na serwerze: ?


2) Podaj IP:  Jak znaleźć IP?
       Port:

3) Wykonaj wybraną operację:
 

Karta

Karta Wideodomofonu IP
Aktualna wersja oprogramowania na serwerze: ?


2) Podaj IP:  Jak znaleźć IP?
       Port:

3) Wykonaj wybraną operację: