';

Inštalačná krabica pre WPP / WPP LCD

Inštalačná krabica určená na montáž programovateľných tlačidiel Nexwell do steny. Krabica má možnosť uchytenia v klasickej stene, ako aj na sádrokartónovú platňu.

Vďaka zodpovedajúcej konštrukcii krabice predný sklenený panel presne dosadá na stenu a tým zvyšuje estetiku montáže. Dodatočne krabica umožňuje pootočenie tlačidla o 5 stupňov v oboch smeroch s cieľom kompenzácie nerovností na stene. Samotné tlačidlo je inštalované do krabice pomocou magnetov schovaných v zariadení. Krabica má taktiež kryt, ktorý zabezpečuje pred vniknutím nečistôt počas stavebných prác na objekte.

Dokumentácia

Inštalačná krabica pre WPP / WPP LCD