';

Karta LAN/LAN+

NXW495 | NXW495.2

Dostupné verzie zariadení:

NXW395 – Karta LAN

NXW395.2 – Karta LAN+

(Karta LAN+ umožňuje obsluhu programu Vzdialený panel)

Rozširovacia karta umožňuje pripojenie systému Nexo do siete LAN (Ethernet) a jej prostredníctvom do siete internet. Aplikácie pre operačné systémy Windows, Android a iOS umožňujú jednoduché ovládanie systému Nexo z ľubovoľného miesta na svete.

Najdôležitejšie vlastnosti produktu:
  • Konektor RJ45 na pripojenia do routera domácej siete
  • Možnosť komunikácie s mobilnými aplikáciami
  • Možnosť vzdialenej aktualizácie systému
  • Možnosť obsluhy vzdialeného panelu (LAN+)
  • Uchytenie na DIN lištu TH35

1

Rýchla inštalácia

Vyberateľná svorkovnica a možnosť montáže na DIN lištu (TH-35) zaisťujú rýchlu a bezproblémovú inštaláciu.

2

Prechodové konektory

Prechodové konektory rozhrania rozširovacích kariet umožňujúce rýchlu montáž viacerých kariet na jednej lište.

karty-lan-infografika

3

LED-ky stavu

LED-ky stavu informujú o stave činnosti karty.

4

Ventilačné otvory

Ventilačné otvory pomáhajú dosiahnuť zodpovedajúcu ventiláciu pre zariadenia umiestnené v rozvádzači.

Automatická zmena času

Pripojenie systému do siete internet umožní automatickú zmenu času a dátumu na základe informácií zo serverov času.

A všetko je pod kontrolou…

NexoVision

Aplikácie zo série NexoVision umožňujú vzdialenú obsluhu systému z ľubovoľného miesta. Otvorenie brány kuriérovi, vypnutie stráženia, spustenie zavlažovania alebo zmena nastavenia termostatov, kúrenia a podobne, to je iba niekoľko z dostupných funkcií. Viac informácií o aplikácii NexoVision sa nachádzajú na stránke tohto produktu.

Vzdialené a lokálne programovanie systému Nexo.

Vzdialený panel (vyžadovaná karta LAN+)

Program je vernou kópiou dotykového LCD panelu LCD 8,4” NXW102.3. Podobne ako dotykový panel, aj tento program umožňuje programovanie a konfiguráciu systému s tým rozdielom, že sa to vykonáva pomocou počítača a pripojenie sa realizuje prostredníctvom karty LAN+. Program je zvlášť užitočný a cenený hlavne inštalačnými technikmi, nakoľko umožňuje zmenu nastavení systému, bez nutnosti prítomnosti na objekte. Viac informácií sa nachádzajú na stránke tohto produktu.

Aktualizujte systém na najnovší firmvér...

Nexo Updater

Pridávanie nových zariadení a funkcií do systému niekedy vyžaduje aktualizáciu firmvéru. Aktualizáciu je možné vykonať pomocou počítača s programom Nexo Updater lokálne, pomocou prevodníka PC-Link, alebo diaľkovo pomocou karty LAN/LAN+.

Všetko na svojom mieste.

Rozvádzač Nexo

Na uľahčenie montáže modulov v rozvádzači má každý modul zodpovedajúce konektory, ktoré umožňujú pripojenie ovládacích vodičov mimo modul a nasledovné pripojenie hotovej svorkovnice do zodpovedajúceho konektora. Takáto forma práce zaisťuje zodpovedajúcu kvalitu spojení a spoľahlivosť činnosti modulu počas rokov. Dodatočným uľahčením je zbernicová lišta zaisťujúca komunikáciu medzi zariadeniami. Vďaka jej použitiu je spustenie modulov rýchle, a spojenie komunikačnej zbernice je trvalé a spoľahlivé. Celé prepojenie je taktiež estetické a zrozumiteľné pre každého technika.

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA A PROGRAMOVANIE


Akadémia Nexwell

Naučte sa jednoducho programovať štandardné funkcie a navštívte akadémiu Nexwell. Akadémia je dostupná v záložke Akadémia → Akadémia. Je to interaktívny nástroj online zobrazujúci príklady systémových logík vytvorených inžiniermi firmy Nexwell. Tieto logiky sú spolu s manuálmi dostupné pre každého užívateľa systémov Nexo.

Videonávody

Pozrite si sekciu Akadémia → Viedonávody. Presvedčte sa, ako jednoducho je možné pridať a spustiť vybraný modul Tukan a ostatné zariadenia systému Nexo.

Dokumentácia

NXW495 | NXW495.2 – Karta LAN/LAN+