';

Karta zbernice TUKAN

NXW497

Karta TUKAN je jedným z najdôležitejších prvkov systému Nexo. Realizuje funkciu komunikačného premostenia medzi hlavnou doskou a zbernicovými prvkami (vykonávajúce moduly, detektory teploty, klávesnice).

Najdôležitejšie vlastnosti produktu:
 • Integrácia systémovej zbernice s ústredňou Nexo
  • Možnosť pripojenia zariadení pracujúcich v systéme jedného kábla na obmedzenie drôtovej infraštruktúry budovy.
 • Galvanická izolácia zbernicových vodičov
  • Zaisťuje zodpovedajúce separovanie napätia napájania, signálov a rušení, ktoré môžu vznikať v zbernicovom kábli z ústredne a ostatných zariadení.
 • Protokolárna podpora základných funkcií systémovej zbernice
  • Karta zaisťuje odbremenenie ústredne systému od vykonávania základných činností spojených so správnou činnosťou zbernice. K takýmto činnostiam patrí okrem iného stále zisťovanie prítomnosti alebo adresovania zariadení .
 • Možnosť pripojenia do 32 zariadení Tukan
  • Na jeden zbernicový kábel je možné pripojiť maximálne 32 zariadení.
  • Ak je potrebný väčší počet zariadení v budove, je možné pridať dodatočné rozširovacie karty, ktoré dokážu rozšíriť systém až do do 128 modulov.
 • Napájanie 24VDC
  • Karta zbernice vyžaduje vzhľadom na galvanickú izoláciu osobitný zdroj napájania, ako je zdroj zbernice (pozri príslušenstvo).
 • Montáž na DIN lištu (TH-35)
Obsluha až do 128 zariadení v jednom systéme

Sumárny počet jednotlivých zariadení v systéme Nexo, takých ako sú programovateľné tlačidlá, vykonávajúce moduly (napr. moduly svetla, roliet a podobne) alebo detektory teploty, je 128. Tento počet je úplne postačujúci aj pri veľkých inštaláciách.

1

Rýchla inštalácia

Vyberateľná svorkovnica a možnosť montáže na DIN lištu (TH-35) zaisťujú rýchlu a bezproblémovú inštaláciu.

2

Prechodové konektory

Prechodové konektory rozhrania rozširovacích kariet umožňujúce rýchlu montáž viacerých kariet na jednej lište.

karty-tukan-infografika

3

LED-ky stavu

LED-ky stavu informujú o stave činnosti karty.

4

Ventilačné otvory

Ventilačné otvory pomáhajú dosiahnuť zodpovedajúcu ventiláciu pre zariadenia umiestnené v rozvádzači.

Spojenie do hviezdy, alebo možno iné?

Topológia

Štruktúra prepojení do hviezdy je najuniverzálnejšia, aká sa používa v inštaláciách automatizácie. V prípade systému Nexo však môže byť topológia ľubovoľná. Dôležité je jedine to, aby sa zbernica neuzavrela do kruhu. Ľubovoľnosť topológie umožňuje inštalačnému technikovi veľkú flexibilitu pri zachovaní funkčnosti systému.

Jednoduché prepojenie...

Jednoduchá konštrukcia

Komunikačná zbernica TUKAN, ktorá pripája do systému všetky zbernicové zariadenia, to sú iba 4 vodiče (2 pre linky údajov A a B a 2 pre napájanie 24VDC). Typ modulu nie je dôležitý, všetky zariadenia TUKAN sa pripájajú rovnako. V prípade prvkov umiestnených v rozvádzači je možné použiť prepojovacie lišty TUKAN, ktoré eliminujú chybné zapojenie.

Určite ich ocení každý technik!

Všetko na svojom mieste.

Rozvádzač Nexo

Na uľahčenie montáže modulov v rozvádzači má každý modul zodpovedajúce konektory, ktoré umožňujú pripojenie ovládacích vodičov mimo modul a nasledovné pripojenie hotovej svorkovnice do zodpovedajúceho konektora. Takáto forma práce zaisťuje zodpovedajúcu kvalitu spojení a spoľahlivosť činnosti modulu počas rokov. Dodatočným uľahčením je zbernicová lišta zaisťujúca komunikáciu medzi zariadeniami. Vďaka jej použitiu je spustenie modulov rýchle, a spojenie komunikačnej zbernice je trvalé a spoľahlivé. Celé prepojenie je taktiež estetické a zrozumiteľné pre každého technika.

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA A PROGRAMOVANIE


Akadémia Nexwell

Naučte sa jednoducho programovať štandardné funkcie a navštívte akadémiu Nexwell. Akadémia je dostupná v záložke Akadémia → Akadémia. Je to interaktívny nástroj online zobrazujúci príklady systémových logík vytvorených inžiniermi firmy Nexwell. Tieto logiky sú spolu s manuálmi dostupné pre každého užívateľa systémov Nexo.

Videonávody

Pozrite si sekciu Akadémia → Viedonávody. Presvedčte sa, ako jednoducho je možné pridať a spustiť vybraný modul Tukan a ostatné zariadenia systému Nexo.

Dokumentácia

NXW497 – Karta zbernice TUKAN