';

Lokálna ústredňa TUKAN XT DIN (expandér vstupov)

NXW298.2

Modul expandéra vstupov systému Nexo rozširuje počet vstupov o 8 (hlavné dosky X1/X2 majú 20 vstupov toho istého typu). Lokálna ústredňa umožňuje pripojenie detektorov s vyvážením, alebo napäťových detektorov zároveň na použitie v zabezpečovacom systéme ako aj v systéme automatizácie. Môžu to byť napr. magnetické kontakty, PIR detektory pohybu, detektory dažďa, vlhkosti, tlaku, požiarne detektory, detektory plynu a podobne.

Najdôležitejšie vlastnosti produktu:
 • 8 vstupov systému Nexo pracujúcich v režime:
  • NO nízka citlivosť
  • NC nízka citlivosť
  • NO vysoká citlivosť
  • NC vysoká citlivosť
  • EOL NC
  • 2EOL NC 10k
  • EOL NC vysoká citlivosť
  • 2EOL NC 10k vysoká citlivosť
  • Počet pulzov (1 sekunda, 10 sekúnd)
  • Rýchlosť pulzov
  • Kontakt
  • Analógový 0-100
  • Analógový 0-5
  • Analógový 100-0
  • Analógový 5-0
 • Možnosť činnosti s napätím zbernicie 24VDC a 12VDC
 • Kvalitné vyberateľné svorkovnice
 • Konektor zbernice prispôsobený na spoluprácu s prepojovacou lištou NXW928
 • Kryt prispôsobený na montáž na lištu (DIN TH-35) vo veľkosti 6 modulov

1

Rýchla inštalácia

Vyberateľná svorkovnica a možnosť montáže na DIN lištu (TH-35) zaisťujú rýchlu a bezproblémovú inštaláciu.

2

Adresovanie

Rýchle a jednoduché! Každý modul môže mať adresu z rozsahu od 0 do 31.

3

LED-ky stavu

Stačí jeden pohľad a LED-ky zobrazia stav aktivity jednotlivých výstupov, napájania a komunikácie so systémom. Po ukončení inštalácie je možné svietenie vypnúť a tak znížiť prúdový odber zariadení.

centrala-infografika

4

Lokálne vstupy

Preferujete klasické vypínače? To nie je žiaden problém. Zabudované lokálne vstupy slúžia na pripojenie monostabilných ako aj bistabilných spínačov bežne dostupných na trhu.

5

Ručný režim

Funkcia elektrotechnickej metódy ovládania výstupu modulu umožňuje testovanie výstupov pred spustením a naprogramovaním systému (oddeľuje elektrické spustenie od automatizácie a budovy). Túto funkciu si ocení každý elektrikár!

6

Ventilačné otvory

Veľké prúdové zaťaženia vyžadujú efektívne odvádzanie tepla. Veľký počet ventilačných otvorov zaručuje optimálne rozloženie teploty na elektronických komponentoch.

DETEKTORY

 • Magnetický kontakt

 • Detektor pohybu

 • Detektor dažďa

 • Detektor sily vetra

 • Požiarny detektor

 • Detektor zaplavenia

 • Detektor vlhkosti

Detektor zisťujúci otvorenie/zatvorenie okna, dverí, brány a podobne.

Magnetický kontakt

Magnetický kontakt sa využíva zároveň ako prvok zabezpečovacieho systému, aj ako prvok na automatické zapnutie ľubovoľného obvodu (napr. osvetlenia v šatníku po otvorení dverí), alebo na ovládanie ventilácie alebo klimatizácie v prípade zistenia otvoreného okna. Informácie z tohto detektora môžu byť spojené s informáciami detektora dažďa. Ak sú oba tieto detektory aktívne, systém Nexo môže o tomto fakte informovať užívateľa a súčasne môže automaticky zatvoriť strešné okná, ak sú vybavené motorom na ovládanie.

Detektor pohybu

PIR (Passive Infra Red)

Detektory pohybu sa bežne využívajú na zisťovanie prítomnosti nežiadúcich osôb počas stráženia systému. V prípade, že v systéme Nexo je vypnuté stráženie, môžu byť tieto detektory využívané na automatické zapínanie ľubovoľného obvodu (napr. osvetlenia v danej miestnosti), skupiny výstupov alebo môžu spustiť sekvenciu činností.

Detektor dažďa

Informácia z tohto detektora môže byť využívaná na automatické zatváranie okien, alebo na zrušenie zavlažovania naplánovaného na daný deň.

Detektor vlhkosti

Detektor umiestňovaný niekoľko centimetrov pod povrch zeme. Informuje systém o úrovni vlhkosti v zemi a umožňuje systému vykonávať rozhodnutia o spustení sekvencie činností zavlažovania záhrady a trávnika.

Požiarny detektor | detektor uspávacích plynov

Požiarne detektory sú prvky nevyhnutné pre každý, nielen inteligentný dom. Ich pripojenie do systému Nexo a zodpovedajúco naprogramovaný scenár činnosti, môže zachrániť životy obyvateľov domu. Najčastejšie programované funkcie v prípade zistenia požiaru sú: zaslanie SMS správ vybraným osobám, informovanie požiarnej službe, optická a akustická signalizácia a vytiahnutie všetkých roliet a otvorenie všetkých brán s cieľom umožniť evakuáciu.

Detektory uspávacích plynov sa používajú na zamedzenie vlámania po predchádzajúcom použití uspávacích plynov. Na tento typ vlámania sú zvlášť vystavené objekty so systémom mechanickej ventilácie. Vpustenie plynu do ventilačného otvoru spôsobí jeho veľmi rýchle a účinné rozptýlenie do objektu. Použitie detektora tohto typu spôsobí spustenie optického a akustického alarmu, oznamovanie SMS, a oznamovanie na službu ochrany osôb a majetku v prípade takého nebezpečenstva.

Anemometer

Detektor sily vetra

Ovládanie markíz a niektorých roliet vyžaduje ich zatvorenie, aby boli zabezpečené v prípade veľkej sily vetra. Silu meria anemometer, ktorý priebežne zasiela informácie do systému. Na základe týchto informácií systém Nexo v kritickom momente zatvorí rolety/markízy, aby ich ochránil pred poškodením. Ak je informácia o veľkej sile vetra dôležitá pre obyvateľov domu, môže byť zaslaná vo forme SMS správy, alebo zobrazená blikaním LED-iek RGB vybranou farbou.

Detektor zaplavenia

Používa sa hlavne v miestnostiach vystavených nebezpečenstvu zaplavenia, ako sú napríklad kuchyňa, práčovňa alebo kúpeľňa. Zistenie úniku vody systémom spôsobí zatvorenie elektrického ventilu prívodu vody a zaslanie SMS správ obyvateľom domu.

Všetko na svojom mieste.

Rozvádzač Nexo

Na uľahčenie montáže modulov v rozvádzači má každý modul zodpovedajúce konektory, ktoré umožňujú pripojenie ovládacích vodičov mimo modul a nasledovné pripojenie hotovej svorkovnice do zodpovedajúceho konektora. Takáto forma práce zaisťuje zodpovedajúcu kvalitu spojení a spoľahlivosť činnosti modulu počas rokov. Dodatočným uľahčením je zbernicová lišta zaisťujúca komunikáciu medzi zariadeniami. Vďaka jej použitiu je spustenie modulov rýchle, a spojenie komunikačnej zbernice je trvalé a spoľahlivé. Celé prepojenie je taktiež estetické a zrozumiteľné pre každého technika.

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA A PROGRAMOVANIE


Akadémia Nexwell

Naučte sa jednoducho programovať štandardné funkcie a navštívte akadémiu Nexwell. Akadémia je dostupná v záložke Akadémia → Akadémia. Je to interaktívny nástroj online zobrazujúci príklady systémových logík vytvorených inžiniermi firmy Nexwell. Tieto logiky sú spolu s manuálmi dostupné pre každého užívateľa systémov Nexo.

Videonávody

Pozrite si sekciu Akadémia → Viedonávody. Presvedčte sa, ako jednoducho je možné pridať a spustiť vybraný modul Tukan a ostatné zariadenia systému Nexo.

Dokumentácia

NXW298.2 – Lokálna ústredňa TUKAN XT DIN