';

Modul osvetlenia TUKAN

NXW222.8 | NXW222.4 | NXW222.2 | NXW202.2

Dostupné verzie zariadení Nexo na ovládanie osvetlenia:

NXW222.8 – Modul osvetlenia 8x (bez stmievača) TUKAN XT DIN
NXW222.4 – Modul osvetlenia 4x (so stmievačom) TUKAN XT DIN
NXW222.2 – Modul osvetlenia 2x (bez stmievača) TUKAN DIN
NXW202.2 – Modul osvetlenia 2x (bez stmievača) TUKAN

Moduly osvetlenia sú určené na ovládanie svetelných okruhov. Majú funkcie typu zapni/vypni a funkciu stmievača.

Moduly so stmievačom majú dodatočne možnosť zapínania alebo vypínania osvetlenia s oneskorením. Vďaka tejto funkcii sa osvetlenie nezapne okamžite po stlačení vypínača, ale sa rozjasní z 0 do 100% za niekoľko sekúnd. Rovnaká funkcia je dostupná aj pre vypnutie osvetlenia.

Najdôležitejšie vlastnosti produktu:

Modul osvetlenia 2x (bez stmievača) TUKAN DIN
Modul osvetlenia 8x (bez stmievača) TUKAN DIN XT
Modul osvetlenia 2x (bez stmievača) TUKAN

 • Nezávislé výstupy relé s maximálnym zaťažením do 12A.
 • Relé Relpol typu Inrush s výnimočne vysokou odolnosťou na prúdový náraz – aj 80A (20ms)!
 • Možnosť programového zoskupenia výstupov.
 • Využívanie stavu výstupov ako podmienok na aktivovanie iných obvodov alebo akcií.
 • Rôzne verzie krytov zároveň pre centralizovanú inštaláciu (moduly série DIN) a rozvetvenú inštaláciu (moduly do krabice).

Modul osvetlenia 4x (so stmievačom) TUKAN DIN XT

 • 4 kanály s maximálnym výkonom 350W/kanál
 • Možnosť programového zoskupenia výstupov.
 • Využívanie stavu výstupov ako podmienok na aktivovanie iných obvodov alebo akcií.
 • Výber časov rozjasnenia a stmavenia (0-100,100-0%).
 • Skokové alebo plynulé ovládanie jasu.
 • Spolupráca s LED-kami určenými na činnosť so stmievačom.

1

Rýchla inštalácia

Vyberateľná svorkovnica a možnosť montáže na DIN lištu (TH-35) zaisťujú rýchlu a bezproblémovú inštaláciu.

2

Adresovanie

Rýchle a jednoduché! Každý modul môže mať adresu z rozsahu od 0 do 31.

3

LED-ky stavu

Stačí jeden pohľad a LED-ky zobrazia stav aktivity jednotlivých výstupov, napájania a komunikácie so systémom. Po ukončení inštalácie je možné svietenie vypnúť a tak znížiť prúdový odber zariadení.

moduly-oswietlenie-infografika

4

Lokálne vstupy

Preferujete klasické vypínače? To nie je žiaden problém. Zabudované lokálne vstupy slúžia na pripojenie monostabilných ako aj bistabilných spínačov bežne dostupných na trhu.

5

Ručný režim

Funkcia elektrotechnickej metódy ovládania výstupu modulu umožňuje testovanie výstupov pred spustením a naprogramovaním systému (oddeľuje elektrické spustenie od automatizácie a budovy). Túto funkciu si ocení každý elektrikár!

6

Ventilačné otvory

Veľké prúdové zaťaženia vyžadujú efektívne odvádzanie tepla. Veľký počet ventilačných otvorov zaručuje optimálne rozloženie teploty na elektronických komponentoch.

Možnosti ovládania

Moduly osvetlenia umožňujú ovládanie osvetlenia v systéme automatizácie viacerými spôsobmi. Užívateľ môže zapínať a vypínať svetlo zároveň z tradičného vypínača, programovateľného tlačidla, dotykového panelu a pomocou mobilnej aplikácie nainštalovanej na telefóne alebo tablete.

Integrácia s automatizáciou

Osvetletnie môže byť taktiež časťou automatizácie. Svetlá sa môžu zasvietiť po zistení pohybu v miestnosti a vypnúť automaticky pri nezistení pohybu v miestnosti počas niekoľkých minút. Proces rozhodovania môže byť obohatený o overovanie dodatočných podmienok, napr. či je vonku svetlo alebo tma. Ak je vonku zamračené, budú sa svetlá spúšťať iba na 30%. Čím viac sa blíži večer, tým viac bude rásť intenzita svetla, až dosiahne 100% po západe slnka. V momente spustenia skupiny roliet sa osvetlenie spustí automaticky na 100%. Moduly osvetlenia spolupracujú taktiež so zabezpečovacím systémom. V momente zapnutia nočného stráženia sa vypne aj osvetlenie v stráženej časti domu. Pri odchode do práce sa vypnú všetky svetlá v dome a ostanú svietiť iba svetlá na schodisku. Po východe slnka sa vypnú aj svetlá na schodisku.

Osvetlenie v programovateľných tlačidlách

Autoamtizácia osvetlenia môže spolupracovať s programovateľnými tlačidlami tak, že po vstupe do miestnosti sa svetlo zapne automaticky, a ikona žiarovky na programovateľnom tlačidle bude blikať. Po kliknutí na ikonu prejde toto osvetlenie z automatického režimu na ručný režim.

Na programovateľných tlačidlách sú moduly osvetlenia obyčajne zobrazované pomocou ikony lampy alebo žiarovky. Ikona môže meniť farbu svietenia v závislosti od toho, či je svetlo zapnuté alebo vypnuté. K funkcii osvetlenia je možné pridať funkciu multitouch tak, aby sa po dotknutí dlaňou na celé tlačidlo zaplo iba hlavné svetlo. Podobná funkcia je dostupná pomocou multifunkčného otočného tlačidla na WPD

Núdzové osvetlenie

V momente vzniku požiarneho alarmu alebo v prípade iného nebezpečenstva sa v dome zasvietia všetky svetlá, aby mohli obyvatelia bezpečne opustiť dom alebo aby bol odstrašený prípadný narušiteľ. Dodatočne je možné v spálni naprogramovať tlačidlo tak, aby sa po podržaní ikony zasvietilo svetlo v celom dome. Je to neobyčajne užitočná funkcia, ak sa v dome nachádza niekto osamote.

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA A PROGRAMOVANIE


Akadémia Nexwell

Naučte sa jednoducho programovať štandardné funkcie a navštívte akadémiu Nexwell. Akadémia je dostupná v záložke Akadémia → Akadémia. Je to interaktívny nástroj online zobrazujúci príklady systémových logík vytvorených inžiniermi firmy Nexwell. Tieto logiky sú spolu s manuálmi dostupné pre každého užívateľa systémov Nexo.

Videonávody

Pozrite si sekciu Akadémia → Viedonávody. Presvedčte sa, ako jednoducho je možné pridať a spustiť vybraný modul Tukan a ostatné zariadenia systému Nexo.

Dokumentácia

NXW222.8 | NXW222.4 | NXW222.2 | NXW202.2 – Modul osvetlenia TUKAN