';

Multifunkčné programovateľné tlačidlo TUKAN

NXW297.4

Multifunkčné programovateľné tlačidlo TUKAN (WPP) je základným spínačom systému domácej automatizácie Nexo.
Tlačidlo má veľa ovládacích funkcií.
Predný panel je vyhotovený zo skla, na ktorom je 6 dotykových polí s ikonkami, a každé dotykové pole môže mať niekoľko funkcií.

Celý dom v jednom tlačidle
 • Osvetlenie

 • Rolety

 • Automatika

 • Brány

 • Stráženie

 • Kúrenie

 • Zavlažovanie

 • Klimatizácia

 • RGBW

 • Zvuková signalizácia

 • Scény

 • Multiroom

Zariadenie je určené na zapustenú montáž. Celková hrúbka na stene - 6mm.

Moderný dizajn

Predný panel je vyhotovený zo skla typu optiwhite, lakovaného bielou alebo čiernou farbou (na objednávku sú dostupné aj iné farby).
Na získanie moderného dizajnu a získanie tvaru bezpečného na používanie, má tlačidlo zrazené všetky hrany.

Jednoduchá montáž vďaka špeciálnej inštalačnej krabici

Programovateľné tlačidlá Nexwell majú štvorcovú inštalačnú krabicu prispôsobenú na inštaláciu na sádrokartónovú stenu, alebo do steny z rôznych materiálov.

Vďaka zodpovedajúcej konštrukcii krabice predný sklenený panel presne dosadá na stenu a tým zvyšuje estetiku montáže. Dodatočne krabica umožňuje pootočenie tlačidla o 5 stupňov v oboch smeroch s cieľom kompenzácie nerovností na stene. Samotné tlačidlo je inštalované do krabice pomocou magnetov schovaných v zariadení. Krabica má taktiež kryt, ktorý zabezpečuje pred vniknutím nečistôt počas stavebných prác na objekte.

Personalizovaný sklenený panel
Bohatý zoznam ikon na výber.

Vďaka programu WPP GRAWER je možné za pár minút navrhnúť tlačidlo ideálne prispôsobené potrebám a požiadavkám zákazníka.

Integrovaný detektor teploty
Optimálne vykonávanie merania teploty.

Na obmedzenie počtu zariadení v miestnosti je do skla tlačidla integrovaný teplomer s funkciami termostatu na ovládanie kúrenia a klimatizácie v miestnosti.

Ovládanie systému Multiroom
Rádio v tlačidle

Integrácia systému multiroom v systéme Nexo umožňuje ovládanie jeho funkcií z WPP. Vďaka tomu je možné meniť hlasitosť hudby a vyberať jej zdroj. Je možné počúvať rádio, MP3 alebo CD z prehrávača v rozvádzači.

Knižka
Svetelná scéna na čítanie

Po kliknutí na ikonu sa stmaví hlavné svetlo a rozsvietia sa pásy a nočné lampy. Vďaka tomu sa vytvorí príjemná atmosféra na čítanie. Po dlhšom podržaní ikony spínač pípne a zmení farbu svietenia ikony na červenú, čím signalizuje aktivovanie svetelnej scény na pozeranie filmu.

Klimatizácia
Ikona spúšťa klimatizáciu a umožňuje znížiť alebo zvýšiť požadovanú teplotu v miestnosti

Krátke kliknutie spustí zariadenie, dlhé podržanie zvýši intenzitu chladenia. Nasledujúce kliknutie a podržanie nastaví teplotu najnižšiu možnú teplotu, akú umožňuje klimatizácia.

Zabezpečovací systém

Dlhé podržanie ikony spôsobí zapnutie stráženia v nočnom režime. Súčasne sa na tlačidle v iných miestnostiach zobrazí iformácia v podobe krátkeho pípnutia a blikania ikony zámku. Zapnutie stráženia môže byť taktiež spojené s funkciami autoamatiky, môžu sa zhasiť svetlá, vypnúť televízia a spustiť rolety.

Žiarovka
Po kliknutí na ikonu sa zapnú alebo vypnú všetky svetelné body

Dlhšie podržanie ikony umožní stmavenie hlavného svetla na minimálnu úroveň. Keď je svetlo zapnuté, ikona svieti červenou farbou. Keď je v spálni tma, ikony prestanú svietiť a iba ikona žiarovky bude svietiť tlmeným svetlom.

Rolety
Ikona spúšťa alebo vyťahuje rolety (zároveň na strešných ako aj na bežných oknách).

Počas činnosti motorov vydáva tlačidlo delikátne pípnutia, a ikona rolety bliká, čím informuje o spúšťaní alebo vyťahovaní roliet na oknách.

Termostat
Funkcia umožňuje spúšťanie kúrenia pre denný a nočný režim

Kliknutie na ikonu umožňuje zmenu režimu činnosti a farba ikony symbolizuje aktuálny stav. Ak ikona bliká frekvenciou jedno bliknutie za päť sekúnd, znamená to, že kúrenie ja vypnuté.

Zmena ikon na prednom paneli • je to tak jednoduché

Ak sa v ľubovoľnom momente rozhodnete na zmenu dizajnu predného panelu tlačidiel, je možné navrhnúť si vlastné rozloženie ikon pomocou programu WPP Grawer. Výmena predného panelu je veľmi jednoduchá. Stačí vybrať spínač z krabice, odskrutkovať 5 skrutiek a vymeniť predný panel za druhý. Celý proces nezaberie viac ako 10 minút.

Prispôsobte si tlačidlo funkciám, svojim potrebám a dizajnu interiéru • vyberte si ikony a farbu skla

Program WPP Grawer umožňuje jednoduchým spôsobom výber a vizualizáciu ikon na sklenenom paneli. Zodpovedajúca knižnica s viac ako 100 symbolmi umožňuje zobraziť najrozličnejšie funkcie, ktoré bude vykonávať tlačidlo v danej miestnosti. Po vybraní symbolov a kliknutí na ikonu “objednať” sú sklenené panely automaticky smerované do výroby Nexwell.

Konfigurátor programovateľných tlačidiel TUKAN

WPP GRAWER

Dokumentácia

NXW297.4 – Multifunkčné programovateľné tlačidlo WPP TUKAN


Inštalačná krabica pre WPP / WPP LCD