';

Videovrátnik IP

NXW105
Videovrátnik IP - komfort súčastnosti

Videovrátnik IP je integrácia s domácim centrom ovládania, je to prístup pomocou smartfónu a tabletu, je to integrácia s dotykovými LCD panelmi.

Unikátny dizajn a najlepšie materiály
Videovrátnik IP Nexwell je spojenie skla a brúseného hliníka. Bol naprojektovaný tak, aby ladil s celou radou ovládacích panelov, klávesníc a tlačidiel Nexo.
Mobilná aplikácia

Príjem spojení z videovrátnika na mobilnom telefóne alebo tablete. Automatické presmerovanie spojení po zapnutí stráženia zabezpečovacieho systému.
Pohľad z kamery na živo v ľubovoľnom momente z ľubovoľného miesta na svete. Funkcia okamžitého presmerovania a presmerovania po určenom počte zvonení.
Dostupná funkcia automatického presmerovania po zistení pohybu na terase.

Automatika

Funkcia “návšteva” – Čakáte návštevu? Stačí na dotykovom paneli alebo na spínači kliknúť na ikonu “návšteva”, a videovrátnik sám pustí návštevu v určenom časovom úseku.
Funkcia “hľadaj obyvateľov” – Po zazvonení videovrátnik automaticky kontroluje pohyb alebo prítomnosť v jednotlivých miestnostiach a zvoní iba tam, kde sú prítomní obyvatelia domu.
Príchod hostí – Videovrátnik automaticky vypne zavlažovanie, zasvieti svetlá v záhrade a otvorí bránu pre auto.
Nepočujúci – Pre osoby so slabším alebo poškodeným sluchom môže zazvonenie na videovrátnik spôsobiť zmenu farby osvetlenia.
Nočné stráženie – Po zapnutí nočného stráženia zvoní iba prepínač v spálni.

Integrácia s programovateľnými tlačidlami a dotykovými LCD panelmi

Videovrátnik umožňuje integráciu so všetkými dostupnými programovateľnými tlačidlami. Jestvuje možnosť zvukovej signalizácie v momente zazvonenia, otvorenia bránky pomocou ľubovoľnej ikony a symbolizovania stavu otvorenia bránky farbou podsvietenia . V prípade dotykového LCD panelu 8.4” jestvuje možnosť itntegrácie audio a video signálu z videovrátnika. Vďaka tomu nie je potrebné inštalovať dodatočné reproduktory alebo slúchadlá.

* pripravujeme *

Otváranie bránky pomocou mobilného zariadenia

Personalizácia

• Vygravírovanie Vašej adresy na videovrátniku •
• Možnosť výberu písma gravírovania •

Dobre viditeľné podsvietenie videovrátnika pre činnosť v noci.

POZOR
Videovrátnik IP Nexwell pracuje s dotykovým LCD panelom 8,4 ” vo verzii D. V prípade nižšej verzie treba vykonať hardvérové úpravy. V prípade potreby prosíme o kontakt s technickým oddelením Nexwell: +48 601 525 141 alebo info@nexwell.eu.

Dokumentácia

NXW105 ‒ Videovrátnik IP