';

Vzdialený panel

NXW894

Program Vzdialený panel je komplexný nástroj pripravený hlavné pre inštalačných a servisných technikov systém Nexo.

Základnou funkciou programu je vzdialená konfigurácia, ovládanie a servis systému Nexo v reálnom čase.

Vzdialené ovládanie

Programovanie systému z PC.

Vzdialený servis

Uľahčená technická podpora Nexwell.

Nižšie náklady na inštaláciu

Obmedzenie výjazdov na minimum. Úplná kontrola nad systémom mimo miesta jeho inštalácie.

Jednoduché editovanie

Jednoduché zadávanie obsahu pomocou klávesnice počítača.

Virtuálny LCD panel

Bez nutnosti LCD panelu v systéme.

Nastavenia hlavnej dosky

Možnosť načítavania a zapisovania nastavení hlavnej dosky systému Nexo.

Pohodlná technická podpora Nexwell

Vďaka programu Vzdialený panel je pracovník technického oddelenia schopný nájsť problém a určiť jeho riešenie bez nutnosti prítomnosti na objekte. Dodatočne je uľahčená technická konzultácia v oblasti programovania komplikovaných servisných funkcií.

Stiahnuť program Vzdialený panel

POZOR!

Obsluha spojenia systému Nexo s programom Vzdialený panel cez sieť LAN, pomocou karty LAN+, je dostupná od programovej verzie hlavnej dosky V5.30.

Obsluha spojenia systému Nexo s programom Vzdialený panel pomocou zariadenia PC-link je dostupná od programovej verzie hlavnej dosky V5.00.

Viac informácií info@nexwell.eu

Dokumentácia

NXW894 – Vzdialený panel