';

Zdroj Nexo

NXW931

Prvok systému Nexo zodpovedný za napájanie hlavnej dosky X1/X2, s pracovným napätím 14,1VDC a maximálnym zaťažením 4,2A.

Najdôležitejšie vlastnosti produktu:

LED-ka stavu POWER
Stálym svietením zobrazuje srpávnu činnosť zariadenia.

Regulovateľné výstupné napätie
Regulácia výstupného napätie v rozsahu +/- 10% normálnej hodnoty je možná pomocou potenciometra.

Všetko na svojom mieste.

Rozvádzač Nexo

Na uľahčenie montáže modulov v rozvádzači má každý modul zodpovedajúce konektory, ktoré umožňujú pripojenie ovládacích vodičov mimo modul a nasledovné pripojenie hotovej svorkovnice do zodpovedajúceho konektora. Takáto forma práce zaisťuje zodpovedajúcu kvalitu spojení a spoľahlivosť činnosti modulu počas rokov. Dodatočným uľahčením je zbernicová lišta zaisťujúca komunikáciu medzi zariadeniami. Vďaka jej použitiu je spustenie modulov rýchle, a spojenie komunikačnej zbernice je trvalé a spoľahlivé. Celé prepojenie je taktiež estetické a zrozumiteľné pre každého technika.

Dokumentácia

NXW931 ‒ Zdroj NEXO