';

Inštruktážne filmy Nexo

1.1 Prvé spustenie

Čas trvania: 03:29 / Dátum pridania: 7.12.2015

1.2 Prvé spustenie

Čas trvania: 05:43 / Dátum pridania: 7.12.2015

2.1 Zbernica TUKAN - zariadenia

Čas trvania: 00:42 / Dátum pridania: 7.12.2015

2.2 Zbernica TUKAN - prepojenie prvkov

Čas trvania: 02:04 / Dátum pridania: 7.12.2015

2.3 Zbernica TUKAN - adresovanie

Čas trvania: 01:41 / Dátum pridania: 7.12.2015

2.4 Zbernica TUKAN - konfigurácia karty

Čas trvania: 02:30 / Dátum pridania: 7.12.2015

3.1 Karta LAN+

Čas trvania: 03:44 / dátum pridania: 9.12.2015

3.2 Modul relé 8x TUKAN XT DIN

Čas trvania: 03:25 / Dátum pridania: 9.12.2015

3.3 Modul rolety 4x TUKAN XT DIN

Čas trvania: 04:19 / Dátum pridania: 9.12.2015