';

Karta GSM

NXW499

Karta GSM umožňuje spojenie systému Nexo so sieťou GSM. Vďaka takejto integrácii je možná obojsmerná výmena údajov prostredníctvom správ SMS.

Najdôležitejšie vlastnosti produktu:
  • Integrácia systému GSM so systémom Nexo
  • Funkcia oznamovania SMS o udalostiach v zabezpečovacom systéme Nexo
  • Funkcia príkazov SMS pre systém Nexo
  • Úplná integrácia s automatizáciou Nexo
  • Anténa 9dB
  • Obsluha SIM kariet všetkých operátorov
  • Montáž v rozvádzači na DIN lištu (TH-35)

1

Rýchla inštalácia

Vyberateľná svorkovnica a možnosť montáže na DIN lištu (TH-35) zaisťujú rýchlu a bezproblémovú inštaláciu.

2

Prechodové konektory

Prechodové konektory rozhrania rozširovacích kariet umožňujúce rýchlu montáž viacerých kariet na jednej lište.

3

Konektor antény GSM

Konektor antény GSM dodávanej s modulom.

karty-gsm-infografika

4

Konektor karty SIM

5

LED-ky stavu

LED-ky stavu informujú o stave činnosti karty.

6

Ventilačné otvory

Ventilačné otvory pomáhajú dosiahnuť zodpovedajúcu ventiláciu pre zariadenia umiestnené v rozvádzači.

Pozor!

Je alarm...

Nexo Vám zašle SMS správu keď zistí ohrozenie, ako je zaplavenie, vlámanie, požiar alebo vniknutie uspávacieho plynu. V správe môže byť informácia o konkrétnom detektore alebo miestnosti, kde bol spustený alarm, čo Vám umožní presné určenie príčiny a vykonanie zodpovedajúcich činností.

Majte dom stále pod kontrolou…

Odchádzate na dlhšie z domu a dom ste zverili svojim dospievajúcim deťom?

Nexo Vám môže zasielať správy o zapínaní a vypínaní stráženia, a tak budete vedieť, kedy Vaše deti odchádzajú a prichádzajú domov.

Komunikujte s Vašim domom pomocou SMS správ

Karta GSM umožňuje nielen zasielanie informácií pomocou SMS správ ale taktiež prijímanie pokynov od užívateľov. Zaslaním prázdnej SMS správy do systému dostanete späť správu so zoznamom príkazov, na ktoré ústredňa reaguje. Vďaka takémuto riešeniu môžete zasielať napríklad príkaz: zapni stráženie v dome “heslo”. Po prijatí správy ústredňa zapne stráženie v dome a zašle naspäť správu: zapnutá skupina “Dom”.


Ak potrebujete používať netypické príkazy spojené s Vašimi koníčkami, môžete vďaka logikám systému Nexo samostatne definovať príkazy SMS a všetky odpovede z ústredne. Napríklad na zistenie, či je auto v garáži, stačí zaslať SMS správu SMS “Je auto v garazi?” Ak auto pretína lúče IR bariéry v garáži, ústredňa to bude chápať tak, že auto je v garáži, a zašle späť správu: “Auto je v garazi”.

Žehlička - zapnutá alebo vypnutá?

Pomocou karty GSM je možné vždy zaslať SMS správu s otázkou: “Je zehlicka vypnuta?” Ak systém zistí aktívnu zásuvku 230V pri žehličke, zašle informáciu “Ano. Mam ju vypnut?” Po zaslaní krátkeho “Ano” ústredňa vypne zásuvku a zašle späť SMS správu “Hotovo”

Všetko na svojom mieste.

Rozvádzač Nexo

Na uľahčenie montáže modulov v rozvádzači má každý modul zodpovedajúce konektory, ktoré umožňujú pripojenie ovládacích vodičov mimo modul a nasledovné pripojenie hotovej svorkovnice do zodpovedajúceho konektora. Takáto forma práce zaisťuje zodpovedajúcu kvalitu spojení a spoľahlivosť činnosti modulu počas rokov. Dodatočným uľahčením je zbernicová lišta zaisťujúca komunikáciu medzi zariadeniami. Vďaka jej použitiu je spustenie modulov rýchle, a spojenie komunikačnej zbernice je trvalé a spoľahlivé. Celé prepojenie je taktiež estetické a zrozumiteľné pre každého technika.

SMSkujte so svojím domom 😉

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA A PROGRAMOVANIE


Akadémia Nexwell

Naučte sa jednoducho programovať štandardné funkcie a navštívte akadémiu Nexwell. Akadémia je dostupná v záložke Akadémia → Akadémia. Je to interaktívny nástroj online zobrazujúci príklady systémových logík vytvorených inžiniermi firmy Nexwell. Tieto logiky sú spolu s manuálmi dostupné pre každého užívateľa systémov Nexo.

Videonávody

Pozrite si sekciu Akadémia → Viedonávody. Presvedčte sa, ako jednoducho je možné pridať a spustiť vybraný modul Tukan a ostatné zariadenia systému Nexo.

Dokumentácia

NXW499 – Karta GSM