';

Karta OC

NXW403

Rozširovacia karta systému Nexo, ktorá má 8 tranzistorových výstupov typu otvorený kolektor. Okrem bezpotenciálového ovládania umožňuje ovládanie zariadení s pracovným napätím do 24V a zaťažením do 300mA.

Najdôležitejšie vlastnosti produktu:
  • 8 výstupov typu OC (Open Collector) prispôsobených na činnosť s napätím 0-24VDC
  • Maximálny prúd výstupu – 350mA
  • Pracovné režimy: zap./vyp. a pulzný s regulovateľným časom pulzu
  • Možnosť montáže na DIN lištu (TH-35)

1

Rýchla inštalácia

Vyberateľná svorkovnica a možnosť montáže na DIN lištu (TH-35) zaisťujú rýchlu a bezproblémovú inštaláciu.

2

Prechodové konektory

Prechodové konektory rozhrania rozširovacích kariet umožňujúce rýchlu montáž viacerých kariet na jednej lište.

karty-oc-infografika

3

LED-ky stavu

LED-ky stavu informujú o stave činnosti karty.

4

Ventilačné otvory

Ventilačné otvory pomáhajú dosiahnuť zodpovedajúcu ventiláciu pre zariadenia umiestnené v rozvádzači.

V službách bezpečnosti

Každá spoločnosť zaoberajúca sa ochranou osôb a majetku vyžaduje inštaláciu komunikátora alebo vysielača, ktorý bude zasielať informácie o ohrození objektu na pult centralizovanej ochrany. Toto zariadenie musí byť priamo prepojené so zabezpečovacím systémom, ktorý do komunikátora zašle impulz o konkrétnej udalosti. Vzhľadom na možnosti a výhody je na realizáciu takéhoto prepojenia najvhodnejšie použitie karty OC.

Kontrola brán

Väčšina ovládačov garážových a výjazdových brán má vstupy, ktoré sú určené na integráciu s inými systémami ovládania. Vďaka tomuto riešeniu je systém Nexo v ľubovoľnom momente, na základe ľubovoľného programu automatizácie z niektorej klávesnice, schopný ovládať stav brány.

Bezdrôtovo ovládané rolety

Je možné do systému Nexo integrovať rolety ovládané jedine rádiovou cestou? Niektorí výrobcovia roliet predpokladali takúto možnosť a ponúkajú dodatočné zariadenia, ktoré menia káblové signály na rádiové. Tieto takzvané bezdrôtové nadstavby majú najčastejšie bezpotenciálové vstupy, kde je signál privádzaný z karty OC interpretovaný ako zodpovedajúci príkaz na ovládanie konkrétnej rolety alebo skupiny roliet.

Mechanická ventilácia

Veľký počet modelov rekuperácie má vstupy, ktoré umožňujú ovládanie pomocou karty OC. Prevzatie kontroly systémom Nexo umožní realizáciu rôznych programov automatizácie, napr. automatické zvýšenie výkonu zariadenia počas používania kúpeľne alebo v prípade väčšieho počtu ľudí v miestnosti.

Všetko na svojom mieste.

Rozvádzač Nexo

Na uľahčenie montáže modulov v rozvádzači má každý modul zodpovedajúce konektory, ktoré umožňujú pripojenie ovládacích vodičov mimo modul a nasledovné pripojenie hotovej svorkovnice do zodpovedajúceho konektora. Takáto forma práce zaisťuje zodpovedajúcu kvalitu spojení a spoľahlivosť činnosti modulu počas rokov. Dodatočným uľahčením je zbernicová lišta zaisťujúca komunikáciu medzi zariadeniami. Vďaka jej použitiu je spustenie modulov rýchle, a spojenie komunikačnej zbernice je trvalé a spoľahlivé. Celé prepojenie je taktiež estetické a zrozumiteľné pre každého technika.

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA A PROGRAMOVANIE


Akadémia Nexwell

Naučte sa jednoducho programovať štandardné funkcie a navštívte akadémiu Nexwell. Akadémia je dostupná v záložke Akadémia → Akadémia. Je to interaktívny nástroj online zobrazujúci príklady systémových logík vytvorených inžiniermi firmy Nexwell. Tieto logiky sú spolu s manuálmi dostupné pre každého užívateľa systémov Nexo.

Videonávody

Pozrite si sekciu Akadémia → Viedonávody. Presvedčte sa, ako jednoducho je možné pridať a spustiť vybraný modul Tukan a ostatné zariadenia systému Nexo.

Dokumentácia

NXW403 – Karta OC