';

Nexo PC-link

NXW899.2

Prevodník na komunikáciu so systémom Nexo pomocou počítača. Umožňuje načítavanie a zasielanie nastavení systému a aktualizáciu firmvéru zariadení.

POZOR!

PC-Link vyžaduje inštaláciu ovládača virtuálneho sériového portu FTDI. V prípade problémov s inštaláciou na systémy Windows, treba stiahnuť a nainštalovať ovládač dostupný na stránke výrobcu sústav FTDI.

Dokumentácia

NXW899.2 – Nexo PC-link